کمیته آموزش

مسئول: استاد حاج محمدرضا غلامرضازاده

محمدرضا غلامرضازاده از جمله مداحانی است که شاید او را بیشتر با دعاهای کمیل در مدینه منوره بشناسند. او از سال 71 توفیق سفر به مکه و قرائت دعای کمیل در مدینه را به دست آورد. شغل اصلی ایشان معلمی است و به این کار افتخار می کند. ایشان یکشنبه ها در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام جلسه آموزش دعا دارند تا ضمن استعدادیابی ، دعاخوانانی با طراز ممتاز تربیت نمایند.

شرح وظایف:

  • ارائه طرح درس برای کلاس های دعاخوانی در مدارس آموزش و پرورش، هیئات، مساجد و …
  •  تهیه بسته های آموزشی دعاخوانی
  • برگزاری کلاس های آموزشی در سطوح مختلف (تربیت دعاخوان و استاد دعاخوانی)
  • ارتباط با متخصصین امر دعا جهت تقویت امور آموزشی و پژوهشی
  • تبیین و ارائه شیوه های نوین آموزشی در امر دعاخوانی

فعالیت های انجام شده:

  • آماده سازی طرح درس آموزش دعاخوانی
  • تولید ۲۴ قسمت برنامه آموزشی
  • برگزاری جلسات متعدد با متخصصین امر دعا