کمیته علمی

مسئول: حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد غلامعلی وی تحصیلات خود را در حوزه علمیه قم و نزد عالمان فرهیخته آغاز نمود و سپس در کنار تحصیل در دانشکدۀ علوم حدیث، به تدریس در حوزه و دانشگاه پرداخت. حجت الاسلام والمسلمین غلامعلى هم اکنون عضو هیئت علمى دانشگاه قرآن و حدیث و معاون پژوهشی پژوهشکده علوم و معارف حدیث دار الحدیث است.

فعالیت های انجام شده:

 • انتخاب حدود 60 موضوع کاربردی جهت مقالات سفارشی
 • سفارش حدود 30 مقاله به فرهیختگان و اساتید
 • بررسی تجربیات و مستندات کنگره شیخ عباس قمی در سال 1389
 • بازدید از بنیاد بین المللی دعا در شهر مقدس قم
 • انتخاب محورهای فراخوان مقالات عمومی
 • انتخاب موضوعات مقالات مربوط به اموزش و پرورش
 • تهیه و تدوین مفاتیح الجنان فراز بندی شده
 • تهیه و تدوین مفاتیح دانشجویی
 • تهیه و تدوین مفاتیح دانش اموزی

شرح وظایف:

 1. پژوهش و تحقیق پیرامون موضوع همایش
 2. تعیین، انتخاب و سفارش موضوعات مقالات اعم از تخصصی و عمومی
 3. داوری و ارزیابی مقالات و انتخاب برگزیدگان
 4. رصد فعالیت ها و پژوهش هایی که انجام شده است
 5. معرفی فرهیختگان و بزرگان علمی به کمیته اجرایی جهت حضور در همایش
 6. نظارت علمی در بخش های مختلف همایش
 7. پشتیبانی علمی و محتوایی کمیته های مختلف