مجموعه حکایتهای انگشت و استکان درباره کرامات محدث بزرگ مرحوم حاج شیخ عباس قمی

نویسنده: سعید روح افزا، وی نگارش را به صورت حرفه ای از سال 1359 با عضویت در هیأت تحریریه نشریه سروش صدا و سیما آغاز کرد و سپس قالب‌های گوناگون مانند قصه، نمایشنامه و فیلمنامه را آزمود. تاکنون علاوه بر نوشتن متن برنامه‌های متعدد داستانی و نمایشی، موفق به انتشار حدود شصت کتاب شده است.


انگشت و استکان حکایت پانزدهم

/
انگشت و استکان حکایت پانزدهم(دیدار یار) دیدار یار حاج ش…

انگشت و استکان حکایت چهاردهم

/
انگشت و استکان حکایت چهاردهم(لطیف‌تر از آب)   لطیف‌تر ا…

انگشت و استکان حکایت سیزدهم

/
انگشت و استکان حکایت سیزدهم(درد چشم) درد چشم به سخنان پیامبر اکرم (صلی‌…

انگشت و استکان حکایت دوازدهم

/
انگشت و استکان حکایت دوازدهم(نه آرایش، نه آلایش) نه آرایش، نه آلا…

انگشت و استکان حکایت یازدهم

/
انگشت و استکان حکایت یازدهم(سخن‌دان سخن‌سنج)    …

انگشت و استکان حکایت دهم

/
انگشت و استکان حکایت دهم(تهدید به قتل)   تهدید به ق…

انگشت و استکان حکایت نهم

/
انگشت و استکان حکایت نهم(بدون مصلحت‌اندیشی)   بدون مصلحت‌اندیشی از دروغگویی بیزار بود. برخ…

انگشت و استکان حکایت هشتم

/
انگشت و استکان حکایت هشتم(افتادگی آموز اگر ...)   …

انگشت و استکان- حکایت هفتم

/
انگشت و استکان- حکایت هفتم(احتیاط، احتیاط)   احتیاط…

انگشت و استکان- حکایت ششم(در فکر پرواز)

/
انگشت و استکان- حکایت ششم(در فکر پرواز)   در فکر پرواز سی و هشت سال داشت که…